Структура основних фондів Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський

Структура основних фондів Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський

ПоказникПервісна вартість основних фондів на:

01.01.2000р.01.01.2001р.

Сума, тис. грн.Питома вага, %Сума, тис. грн.Питома вага, %

А. Виробничі основні засоби транспорту – всього в тому числі1071325100,01068221100,0

1. Будівлі споруди та передавальні пристрої – всього з них:5884100,05943100,0

Будівлі492783,8498683,9

Споруди731,2731,2

Передавальні пристрої88415,088418,9

2. Автотранспорт, меблі, прилади та інструменти, всього з них:1104100,01259100,0

Автомобільний транспорт26023,637129,5

Електронно-обчислювальні машини918,21219,6

Прилади та інструменти56951,551240,7

Інші18416,725520,2

3. Інші основні засоби – всього з них:1064337100,01061019100,0

Транспортні засоби106134599,7105790399,7

в т.ч. вагони пасажирські1061345-1057903-

машини та обладнання29580,330800,3

Інші34-36-

Б. Невиробничі основні засоби – всього6-95-

в тому числі інші невиробничі засоби6-95-

Всього:1071331100,01068316100,0

Доходи від перевезень на 1 гривню виробничих фондів склали:

за 1999 рік – 0,07 гривень

за 2000 рік – 0,11 гривень, або зросли на 57,1%

1
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою