Організація і методика аудиту обліку доходів за видами діяльності

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………….….…..2

1.Теоретичні основи аудиту. Сутність, предмет,

методи і об’єкти аудиту…………………………………………..…..….4

2.Організація і методика аудиту обліку доходів за видами діяльності.

Робочі документи аудитора……………………………….……………16

3.Документальне оформлення результату аудиторської перевірки.

Аудиторський висновок. ………………………………………….…….24

Висновки, та шляхи вдосконалення аудиту обліку доходів за

видами діяльності……………………………………………….………40

Використана література…………………………………………....….42

Додатки.

Вступ

Питання дослідження аудиту обліку доходу за видами діяльності на підприємствах є дуже важливим і актуальним в наш час. Це пов’язано з тим, що з розвитком ринкових відносин та відносної стабілізації в економіці країни, господарюючі суб’єкти почали окрім основної діяльності інвестувати вільні активи в фінансову та інвестиційну діяльність. Метою такої діяльності підприємства – є отримання доходу. Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності; її доходність і є вирішальними для підприємства. Окрім його керівництва і колективу вони цікавлять вкладників капіталу (інвесторів), кредиторів, державні органи, в першу чергу податкову службу, фондові біржі, які займаються купівлею-продажем цінних паперів та ін.

Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він характеризує загальну суму коштів, яка поступає підприємству за певний період і, за вирахуванням податків, може бути використана на споживання та інвестування. Доход іноді є об'єктом оподаткування.

Загальна Величина доходу підприємства включає доход від:

• реалізації продукції, робіт, послуг;

• реалізації матеріальних цінностей і майна (матеріалів, основних фондів, нематеріальних активів);

• позареалізаційних операцій (пайової участі у . спільних підприємствах, здачі майна в оренду, цінних паперів, товарного кредиту, надходжень або витрат від економічних санкцій тощо).

•Надзвичайні доходи

Метою нашої курсової роботи є дослідження організації аудиту бухгалтерського обліку доходів за видами діяльності. Відповідно до поставленої мети в даній роботі зроблена спроба розглянути наступні завдання:

123456789101112131415161718192021222324
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою