Організація і методика аудиту дебіторської заборгованості

ПЛАН КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни : «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ»

за темою:

«Організація і методика аудиту дебіторської заборгованості»

Вступ………………………………………………………………………………….3

1.Економічна сутність дебіторської заборгованості………………………….5

2.Огляд законодавчої і нормативної бази з аудиту дебіторської заборгованості…………………………………………………………………8

3.Задачі і джерела інформації для аудиту дебіторської заборгованості………………………………………………………………..14

4.Методи аудиту дебіторської заборгованості………………………………17

5.Аудиторський висновок про перевірку дебіторської заборгованості……19

Висновки і пропозиції……………………………………………………………...22

Список використаної літератури…………………………………………………..24

Вступ.

В даний час в Україні відбуваються істотні зміни в господарській, економічній і соціальній діяльності підприємств. Це призводить до об'єктивної необхідності зміни системи контролю.

Для нормального функціонування всіх ланок народного господарства необхідно, щоб підприємці, ухвалюючи рішення, мали достовірну інформацію про фінансовий стан підприємства, в частковості, про стан дебіторської заборгованості, про законність і підтверження господарських операцій, в результаті яких вона виникла.

В даний час, коли Україну охоплює криза платежів, коли дебіторська заборгованість підприємств один одному досягла величезних сум, проведення аудиту дебіторської заборгованості має велику актуальність, оскільки це стимулює підприємство до більш ретельного і регулярного проведення інвентаризації дебіторської заборгованості, до активного проведення заходів щодо стягнення заборгованості з неплатників через арбітраж.

Дебіторська заборгованість істотно погіршує фінансовий стан підприємства, вона є іммобілізацією грошових засобів, відверненням їх з господарського обороту, що приводить до зниження темпів виробництва і результативних показників діяльності підприємства, оскільки прострочена дебіторська заборгованость, по якій закінчився термін позовної давності, підлягає віднесенню на збитки підприємства.

Метою контрольної роботи є вивчення нормативних документів про порядок проведення аудиту, освоєння методики аудиторської перевірки дебіторської заборгованості. У зв'язку з цим задачі контрольної роботи наступні:

• визначення основних законодавчих та нормативно-правових актів України, що регламентують ведення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості;

•виявлення критеріїв визнання, оцінки та відображення у обліку дебіторської заборгованості;

123456789
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою