Планування, стадії і процедури аудиту

Курсова робота на тему:

“Планування, стадії і процедури аудиту”

Зміст:

Вступ.

Розділ 1. Планування аудиту:

1.1.Загальний план аудиту;

1.2.Програма аудиту.

Розділ 2. Стадії аудиту:

2.1. Організаційна стадія;

2.2. Дослідницька стадія;

2.3. Стадія узагальнення та реалізації результатів

контролю. Заключна стадія.

Розділ 3. Процедури аудиту:

3.1. Визначення процедури;

3.2. Види процедур.

Висновок.

Література.

Вступ.

Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різних суспільно-економічних формаціях обумовлює потребу удосконалення функцій управління процесом виробництва, у тому числі і контролю економіки. Контроль, як функція управління, підпорядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення контролю відповідає меті управління,, яка визначається економічними і політичними закономірностями розвитку даної формації. Функції економічного контролю визначаються діями економічних законів формації і меті суспільства, інтереси котрого він забезпечує.

Завдання економічного контролю у суспільстві полягає в укріпленні форм власності, сприянні виробництву конкурентоспроможньої продукції для реалізації на світовому і внутрішньому ринках.

Перехід економіки на ринкові відносини пов’язаний з розширенням прав підприємців, демократизацією управління і використанням економічних важелів і стимулів, спрямованих на підвищення ефективності праці та її оцінки за економічним результатом. У зв’язку з цим визначається новий напрямок розвитку економічного контролю фінансово-господарської діяльності підприємств – незалежний аудиторський контроль.

123456789
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою