Український ринок карткових розрахунків, зокрема фізичних осіб, визначення основних проблем, що склалися та шляхів їх вирішення, аналіз перспектив роз

ЗМІСТ

ВСТУП..............................................................................................................2

РОЗДІЛ І..........................................................................................................4

Банківська пластикова картка як інструмент розрахунків та кредитування...................................................................................................4

1.1.Історія виникнення та розвитку платіжних карток......................4

1.2.Теоретичні аспекти карткового бізнесу........................................8

1.3.Класифікація, види та характеристика пластикових карток................................................................................................11

РОЗДІЛ ІІ.........................................................................................................19

Пластикові картки для фізичних осіб, розрахунки за ними та їх облік...................................................................................................................19

2.1.Загальна характеристика розрахунків з використанням пластикових карток фізичними особами та їх облік....................19

2.2.Приклад відображення в бухгалтерському обліку операцій з використанням платіжних карток під час видачі готівки з банкомата та сплати і розподілу комісійних................................24

РОЗДІЛ ІІІ........................................................................................................26

Напрямки поліпшення системи розрахунків платіжними картками в Україні...........................................................................................................26

3.1.Перспективи розвитку ринку пластикових карток......................26

ВИСНОВКИ.....................................................................................................33

Список використаної літератури.....................................................................35

ВСТУП

Розвиток технічної та економічної думки на протязі XXI сторіччя призвів до значного підвищення ефективності функціонування економіки, рівня життя людей в розвинених країнах світового співтовариства. Становлення ринкових відносин в нашій країні та інтеграція до світового співтовариства не можливе без функціонування ефективного механізму розрахунків, автоматизації банківської діяльності.

Однією з найважливіших сфер банківської діяльності від якої залежить ефективність функціонування економіки України в цілому і кожного суб’єкта підприємницької діяльності окремо, є організація безготівкових розрахунків у господарському обороті.

На Україні вже кілька років успішно функціонує Система Електронних Платежів і вона здобула високої оцінки у закордонних спеціалістів. Однак у сфері сучасних банківських послуг для населення, автоматизації банківських операцій ще невирішені проблеми, що вимагають координації спільних зусиль Національного банку України та банків.

Одним з основних напрямків діяльності Національного банку України на сьогодні є утворення Національної системи масових електронних платежів, що базуються на використанні банківських пластикових карток. Свою задачу в утворенні платіжної системи по карткам Національний банк України бачить у зменшенні об’єму готівкових грошей в обігу і тим самим при зупиненні процесу наростання грошової маси .

123456789101112131415
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою