Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті

А) Характеристика та режим використання рахунків в іноземній

валюті Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються:

• на поточні;

• депозитні (вкладні).

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у безготівковій і готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності (резидентам), які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний рахунок відкривається за режимом, що визначений для юридичних осіб (резидентів).

Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі розрахунки:

• між юридичними особами (резидентами) і юридичними особами (нерезидентами) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за торговельними операціями;

• між юридичними особами (резидентами) на території України, за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;

• між юридичними особами (нерезидентами) та юридичними особами (резидентами) через юридичних осіб (резидентів) посередників відповідно до договорів (контрактів, угод), укладених згідно з чинним законодавством України;

• інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного законодавства України;

• операції на міжбанківському валютному ринку України;

• оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків і пластикових карток.

Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки:

• виплата готівкової іноземної валюти та платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов'язані з відрядженнями;

• здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті;

• виплата готівкової іноземної валюти за чеками та пластикови-ми картками фізичним особам (резидентам і нерезидентам);

• купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами (резидентами та нерезидентами);

• виплата авторських гонорарів і платежів за користування авторськими правами;

• перерахування коштів для проведення міжнародних виставок, конгресів, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зустрічей;

• оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють в Україні;

• перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патентування, сплату митних платежів, членських внесків;

• платежі, пов'язані з відшкодуванням витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів;

1234
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою