Аптека - як об'єкт бухгалтерського обліку

Право громадян на охорону здоров’я в нашій країні закріплено Конституцією України. Це право забезпечується кваліфікованою медичною допомогою, яку надають заклади охорони здоров’я.

В даний час відбуваються перетворення в аптечній службі, яка відіграю важливу роль в загальному комплексі лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних міроприємств.

Прискорення науково-технічного прогресу в сфері надання лікарської допомоги населенню передбачає оновлення матеріально-технічної бази аптечних закладів. Відомо, що виробництво лікарств в аптечних умовах здійснюється в основному ручним способом або з допомогою засобів малої механізації, в зв’язку з цим робота фармацевтів малопродуктивна і нерентабельна. Технічне оснащення аптек відстає від сучасного рівня ще і тому, що інформація про наявність тих, чи інших прикладів, апаратів і інших засобів механізації є недостатньою.

В даний час дуже багато аптек приватизовується. Об’єктами приватизації у цьому напрямку можуть бути:

1.безпосередньо аптека як цілий господарський комплекс;

2.майно аптеки (обладнання, медикаменти і ін.) без приміщення;

3.приміщення аптеки.

В перших двох випадках, згідно класифікації діючої Державної програми приватизації, об’єкти відносяться до групи Ж, в останньому до групи А.

Положення про порядок приватизації об’єктів групи Ж зареєстровано в Міністерстві юстицій України 10.09.98 р.

Ініціатива про приватизацію аптечного підприємства може виходити і від потенційного покупця. Для цього потрібно подати в регіональне відділення ФГІУ по області, на території якої розміщена аптека, що знаходиться в державній власності, заяву про включення її в перелік об’єктів, що підлягають приватизації.

Щоб ініціювати приватизацію об'єкта права комунальної власності, заяву потрібно подавати органу приватизації, якому надані відповідні повноваження. У різних регіонах України це можуть бути органи приватизації, створені відповідними місцевими радами, регіональні чи відділення представництва ФГІУ.

Для включення об'єкта групи Ж в перелік об'єктів, що підлягають приватизації, буде потрібна згода органа, до сфери керування якого належить аптечна установа (тобто профільного міністерства чи відомства).

Не можна гарантувати, що відповідь органа, що керує майном аптеки, буде позитивна. Найчастіше керівництво великих підприємств намагається зберегти контроль над усіма своїми структурними підрозділами й активно переконують у доцільності цього профільні міністерства.

Іноді потенційному покупцю аптеки намагаються перешкодити під тим приводом, що аптека перебуває на балансі підприємства, не підлягає приватизації. Це властиво для підприємств, на балансі яких знаходиться найчастіше практично вся інфраструктура населеного пункту. Але й у такому випадку ситуація не є безнадійною, хоча узгодження приватизації таких об'єктів з органами керування значно ускладнює процес приватизації.

Справа в тім, що аптеку в такому випадку потрібно розглядати як структурний підрозділ підприємства. Роботи і послуги, вироблені такою аптекою, не мають загальнодержавного значення і, отже, немає й обмежень на її приватизацію.

Якщо аптека знаходиться в комунальній власності, то рішення про включення її в перелік об'єктів, що підлягають приватизації, повинно прийматися власником, в особі місцевої Ради. Він же визначає спосіб приватизації, а також орган, уповноважений її здійснювати.

12
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою