Технологія розробки автоматизованих систем SSADM (Structured System Analisys & Design Method).

Промислова технологія SSADM була розроблена в 70-х роках у Великобританії. З 1984 р. стала обов'язковим галузевим стандартом для системних розробок, що фінансуються з бюджету. Згодом була прийнята як стандарт у країнах Європейської Співдружності(ЄС) та Японії. З 1994 року проводяться спроби її запровадження в країнах СНД.

Зараз використовується версія, цієї системи CASE Computer Aided Soft Ware Engenering (Проектування програмних засобів за допомогою комп'ютера).

Основними об'єктами проектування є інформаційні потоки. Методика проектування зводиться до створення каталогів, відбору об'єктів і встановленню між об'єктами оптимальних зв'язків. При розробці моделей складаних систем можна виділити 2 основних класи - каскадний і спіральний.

У каскадній моделі всі етапи суворо детерміновані, виконуються за одним розробленим планом і отримані розробки зміні не підлягають.

Протилежністю цій методиці є спіральна модель, де до стадії запровадження всі етапи, виключаючи аналіз проектування та реалізацію, можуть повторюватись багато разів, створюючи так званий прототип системи. На кожному створеному прототипі уточнюються вимоги замовника, поліпшуються характеристики системи, поки не буде розроблений оптимальний варіант і не досягнуто повне узгодження між замовником і розробником.

Недоліком спірального підходу є великі витрати часу на розробку системи, а також збільшення інших витрат, тому, такий підхід може бути реалізований тільки в комп'ютерних технологіях проектування.

На практиці спіральний підхід використовують лише для деяких етапів розробки, особливо на перших: аналіз та створення технічного завдання (ТЗ) і т.п.

Життєвий цикл розробки автоматизованих систем і місце в ньому технології SSADM.

Будь-який етап цієї схеми або будь-яка послідовність етапів може повторюватись багаторазово. Кількість таких повторів буде характеризувати ступінь спіральності моделі. Кожна розробка нової системи ініціюється відповідними документами, деформуються основні вимоги до системи. Виходом розробки системи є комплект документації по роботі з системою та її основними експлуатаційими параметрами.

Документи кожного етапу показано на схемі технологічного процес SSADM.

Основні принципи і складові частини технології SSADM

Творці технології SSADM керувалися низкою основних принципів, реалізація яких задовольняє самим жорстким вимогам сучасної програмної інженерії. Ці принципи наступні:

1)постійне залучення представників майбутніх користувачів у процес виробітки вирішень протягом усього проектування АС;

2)чітка структуризація технологічного процесу, взаємне ув'язування всіх стадій, етапів і проектних процедур, явна реґламентація ролей всіх учасників розробки;

3)ефективний контроль за ходом розробки з боку керівників проекту, контроль якості проектування по формалізованих критеріях, можливість застосування існуючих технологій автоматизованого керування розробкою;

4)стикування з технологіями, реалізованими в існуючих системах програмування і керування базами даних;

5)формалізація процесу розробки, що забезпечує широке застосування засобів автоматизації проектування.

У технології SSADM можна умовно виділити дві основні складові частини: типовий технологічний процес і методичне забезпечення.

1
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою