Документація з особового складу II

План

Форма трудового контракту

КОНТРАКТ

Дата №_____

місце видання

Фірма /найменування/ в особі директора ________________, яка діє в

(прізвище, ініціали)

подальшому на підставі Статуту і іменується в подальшому “Наймач”, з одного боку, і громадянин ___________________________, що іменується в

(прізвище, ім’я, по-батькові)

подальшому “Робітник” з іншого, уклали цей контракт про наступне:

1.Предмет контракту

2.Умови праці

3.Оплата праці

4.Дисципліна праці

5.Умови відпочинку робітників

6.Соціальне страхування і забезпечення

7.Термін дії і порядок розірвання контракту

8._________________________________ інші умови

9. Юридичні адреси сторін

Наймач: Робітник:

Юридична адресаДомашня адреса,

паспортні дані

Посада

Особистий підпис Розшифровка Особистий підпис Розшифровка

ДатапідписуДата підпису

1
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою