Визначення оптимальних змішаних стратегій підприємств на базі теорії ігор

Зміст

Вступ.....................................................................................................................................3

1. Завдання............................................................................................................................4

2. Теоретична частина.........................................................................................................8

2.1. Теорія ігор.................................................................................................................8

2.1.1. Поняття про ігри і стратегії..............................................................................8

2.1.2. Запис матричної гри у вигляді платіжної матриці.........................................8

2.1.3. Поняття про нижню і верхню ціну гри. Вирішення гри в чистих стратегіях.............................................................................................................................8

2.1.4. Поняття про матричні ігри зі змішаним розширенням................................10

2.1.5. Вирішення матричних ігор із змішаним розширенням методами лінійного програмування...................................................................................................................11

2.1.6. Основні чинники, що визначають величину ефекту прогнозу станів навколишнього середовища і значень виграшу ЛПР.....................................................13

2.2. Сітьове планування................................................................................................16

2.2.1. Мережеве подання програми (мережева модель).........................................16

2.2.2. Розрахунок мережевої моделі.........................................................................18

2.2.3. Визначення критичного шляху......................................................................19

2.2.4. Визначення резервів часу...............................................................................20

2.2.5. Побудова календарного графіка і розподіл ресурсів...................................21

2.2.6. Імовірнісні фактори, що враховуються при календарному плануванні програм..............................................................................................................................23

3. Розрахункова частина..................................................................................................26

3.1. Завдання 1...............................................................................................................26

3.2. Завдання 2...............................................................................................................32

3.3. Завдання 3...............................................................................................................36

Висновки.................................................................................................................................39

123456789101112131415161718192021222324
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою