Класифікація ринку

Ринок класифікують за різними ознаками:

1. За суспільним поділом праці ринок поділяють на

- місцевий;

- регіональний;

- національний;

- світовий або міжнародний.

2. За формами власності

- приватний

- колективний (кооперативний)

- державний

3. За об'єктами обміну:

- товарний

- грошовий

4. За форми конкуренції

- ринок досконалої конкуренції.

5. за організацією обміну.

- оптовий - роздрібний

- експортний

- імпортний.

За історичним процесом розвитку розрізняють: вільний ринок, монополізований ринок, регульований ринок.

Вільний ринок ( поч. ХVІ - кін. ХVІІІ ст н.е.) - це ринок, на який возилися товари і послуги багатьох незалежних товаровиробників і жоден з яких не виготовляв переважаючу частину продукції, і тим самим не міг вплинути на рівень цін, а ціни встановлювалися шляхом вільної конкуренції.

Монополізований ринок (поч до кінця 19 ст.) - це ринок, на який везуться товари і послуги незалежної кількості товаровиробників, кожен з яких виготовляє переважну частину продукції і може впливати на рівень цін. Вони диктують свої ціни на ринку, або можуть об'єднатися і зосередити в своїх руках переважаючу, або основну частину виробництва.

Регульований ринок (20 ст.) - це ринок, який існує в умовах державного регулювання і контролю за допомогою заходів адміністративного та економічного характеру.

12
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою