Питання іспит з курсу Управління фінансовими ризиками

1. Стадії та закономірності руху кредиту.

2. Комерційний кредит: суть, суб'єкти та економічна роль. Перспективи розвитку комерційного кредиту в Україні.

3. Банківське консорціумне кредитування.

4. Основні теорії кредиту.

5. Специфічні ознаки кредиту та його зв'язок з іншими економічними категоріями.

6. Сутність та особливості банківського кредиту.

7. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту

8. Центральний банк: роль і місце в кредитній системі.

9. Довгострокове кредитування як форма участі банків в інвестиційному процесі.

10. Суть та еволюція кредиту

11. Лізинговий кредит, його економічна природа, види, механізм надання. Лізинг в Україні.

12. Національний банк України як банк банків.

13. Факторинг та форфейтннг.

14. Дебіторсько-кредиторська заборгованість.(42)

15. Економічні межі кредиту, їх види, причини, наслідки порушення.

16. Кредитний портфель комерційного банку: суть, структура, управління.

17. Механізм міжнародних кредитних операцій..

18. Позиковий процент і кредитний ринок

19. Банківський депозит: економічний зміст, класифікація, порядок гарантування. Депозитна політика комерційного банку.

20. Кредит в міжнародних економічних відносинах Стан та перспективи розвитку міжнародного кредиту в Україні.

21. Форми безготівкових розрахунків і роль кредиту в їх організації

22. Кредитна картка як форма споживчого кредиту.

23. Функції кредиту, їх класифікація та характеристика

24. Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками

25. Форми забезпечення повернення кролиіу позичальниками папку

123
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою