Іспит з курсу Державні фінанси

1. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів

Термін фінанси з’явився у 13 ст., в перекладі з латинської означає обов’язкову сплату грошей. В Німеччині в цей час слово фін означало хабарництво, вимагання. Вперше в сучасному тлумаченні цей термін став застосовуватися у Франції, де під фін розумілася сукупність коштів, необхідних для задоволення потреб держави та різних суспільних груп. У 17 ст фін стали називатися формами та методами добування коштів і їх витрачання держ утвореннями при виконанні покладених на них функцій. У 19 ст разом з бурхливим розвитком ек-ки поглиблюється і саме розуміння фін. Під фін стали розуміти самостійну галузь знань, що охоплює нові сфери функціонування і впливу фін, зокрема фін сфери вир-ва, вик робіт та надання послуг. Виникають фін ринки, набуває розвитку держ кредит та інші фін інститути. Основним фактором у розвитку фін завжди була потреба в коштах, що пояснювалося зміцненням держ та боротьбою за її існування. Виникнення та розвиток фін зумовлювалися зростанням продуктивних сил в суспільстві, насамперед товарно-грошових відносин, а також появою та прогресом різних форм держ утворень. Успішне функціонування фін забезпечується активним втручанням держ. Найвищого розвитку фін досягли в 20ст, коли функції держ розширилися, а тов-грошові відносини посіли головне місце в еко системах. Функціонування фін визначає кількісні й якісні параметри еко явища чи процесу, а також кінцеві результати діяльності. Обов’язковою ознакою участі фін в еко житті держ або громадянина є гроші. Еко життя держ вимагає створення грошових фондів для задоволення різноманітних потреб. Обсяг цих фондів характеризує масштаби діяльності й фін можливості країни, особи. Ці фонди і є фін. Фін слід розглядати як еко категорію, що відображає створення, розподіл і вик фондів фін ресурсів для задоволення потреб госп діяльності, надання різноманітних послуг населенню з боку держави, забезпечення виконання держ її функцій. Метою функціонування фін є досягнення високого рівня добробуту як держ, так і окремого громадянина. Свого найвищого розвитку фін досягають в умовах ринк еко. Призначенням фін є забезпечення необхідних умов для створення, розподілу та використання ВВП в країні. Це досягається завдяки орг-ї різноманітних фондів фін рес на всіх етапах діяльності держ і кожного громадянина. На сьогодні Фінанси перетворилися на універсальний і надзвичайно активний елемент економічного життя, розвинулися методи і форми мобілізації коштів та їх розподіл у державі з метою задоволення потреб населення, удосконалення виробничих та соціальних процесів.

2. Співробітництво України з Міжнародними фінансовими організаціямиСпівробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями виступає важливим елементом здійснення структурної перебудови її економіки, впровадження. світового досвіду та сучасних конкурентоспроможних технологій. У міру поглиблення цього співробітництва формувалася стратегія взаємодії, розгортався діалог щодо полі¬тики проведення реформ, враховувалися реалії політичного, економічного, соціального життя нашого суспільства, які визначають темпи і напрями реформ у країні. З проголошенням незалежності та лібералізацією економіки перед Україною постали проблеми в інвестиційній сфері. За таких умов джерелом фінансування структурних реформ української економіки, впровадження нових технологій, підвищення конкурентоспроможності продукції, створення нових підприємств і робочих місць стало залучення іноземного капіталу у вигляді інвестицій та кредитів. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема Міжнарод¬ним валютним фондом, Світовим банком (СБ) і Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським Союзом, з окремими країнами-донорами допомогло запровадити програми фінансової стабілізації і залучити в економіку країни пільгові кредити. З моменту вступу в 1992 р. України до Світового банку нашою державою було укладено з ним угоди про надання позик для впровадження 17 проектів на загальну суму понад 2,5 млрд. дол. Основними напрямами розвитку співробітництва нашої країни із Світовим банком у наступні 3 роки стануть: підтримання реформування системи соціального захисту населення, підтримання системи охорони здоров'я, сприяння розвиткові приватного сектора економіки, забезпечення суспільного діалогу в Україні з метою підтримання курсу економічних реформ. Головним напрямом співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку є сприяння розвиткові приватного сектора, зокрема шляхом залучення фінансових ресурсів до приватних підприємств малого і середнього бізнесу, до розвитку приватної банківської справи, інфраструктури, насамперед енергетичної і телекомунікаційної. Ще одним пріоритетом у співпраці з ЄБРР для України стало технологічне онов¬лення теплоенергетики, підвищення ефективності захисту навколишнього середовища на теплових електростанціях. У країні реалізуються проекти модернізації Старобешівської ТЕС (кошторисна вартість 113 млн. дол.) та фінансування Української енергозбе¬рігаючої сервісної компанії, яка виступає координатором проектів енергозбереження (30 млн. дол.). Наприкінці 2001 р. Рада директорів ЄБРР затвердила 36 спільних з Україною проек¬тів, загальна вартість яких з урахуванням півфінансування сягає 4,2 млрд. ЄВРО. При цьому частка України в загальному портфелі проектів Банку досягла 7%, динаміка та обсяги фінансування, ним українських проектів свідчать про те, що ЄБРР є одним з найвагоміших кредиторів та інвесторів України. У 1992-2000 рр. Україною було укладено угоди про фінансове та кредитне співробітництво з такими провідними країнами світу, як Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, США, Японія та Швейцарія. За цей період було оформлено кредитів на суму понад 2,5 млрд. дол. і фактично освоєно позичальниками майже 2,2 млрд. дол. Основними напрямами, за якими спрямовувалися ці кредити, стали агропромисловий комплекс, охорона здоров'я і медична промисловість, металургія, транспорт, легка промисловість, енергетика, машинобудування, хімічна промисловість. За період 1992-2000 рр. в українську економіку було залучено 3865,5 млн. дол. прямих іноземних інвестицій. Чистий приріст їх становив: у 1992-1994 рр. - 483,5 млн. дол., у 1995-2000 рр.-3382 млн. дол. У залученні іноземних інвестицій поступово посилюється роль спеціальних економічних зон (СЕЗ) і територій пріоритетного розвитку (ТПР). Станом на березень 2000 р. СЕЗ і ТПР було затверджено майже 400 інвестиційних проектів на суму понад 1,6 млрд. дол., майже третину з яких (494 млн. дол.) вже освоєно. Залучення коштів приватних інвесторів у СЕЗ і ТПР дозволило створити близько 15 тис. нових і зберегти ще 40 тис. робочих місць, що сприяло економії значних обсягів бюджетних коштів на виплату допомоги безробітним.

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою