Тести Історія економічних вчень

Тема 1. Предмет і завдання курсу

1. Предметом історії ек-них учень є:

історичний процес виникнення, розв-ку та зміни ек-них теорій в ході еволюції людського сус-ва.

2. Визначте, що є предметом історії ек-них учень:

історичний процес створення і розв-ку ек-них те-орій різними напрямами і школами.

3.Вкажіть відмінності предмету історії ек-них учень від предмету ПЕ:

Предметом історії ек-них учень є історичний процес створення і розв-ку ек-них теорій різни-ми напрямами і школами., а предметом ПЕ – ви-робничі (соц-но-ек-ні) відносини, що виникають між людьми в процесі В, обміну, розподілу та спож-ня мат благ.

4.Вкажіть методи досл-ня історії ек-них учень:

історичний, логічний, територіальний, мотиваці-йний

Тема 2. Ек-на думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм.

1.Ідеї мислителів якої країни або країн стали історичною висхідною для сучасної ек-ної науки:

Стародавньої Греції.

2.Ек-на думка Стародавнього світу хар-ся:

відображенням стану соц-но-ек-ого і політичного розв-ку тогочасних сус-в; переважанням натура-льно-госп-ого підходу до ек-них питань;

3.Визначіть історичні умови виникнення меркан-тилізму:

формування світового ринку; розклад феодаліз-му та зародження кап-зму; первісне нагромад-ження капіталу;

4.Які з наведених положень про меркантилізм є вірними ?

1-а теоретична спроба розробки кап-ого способу В; переважання практичної ф-ції ( обгрунтуван-ня ек-ної політики); предметом досл-ня є сфера обігу; джерелом багатства вважається лише зо-внішня торгівля; єдиним справжнім багатством країни є гроші;перше обгрунтування політики протекціонізму;

5.Встановіть відповідність:

А.Монкретьєн -«ПЕ»;

Ранній меркантилізм - теорія грошового балансу

Т.Мен - теорія торгового балансу;

Г.Скаруффі - проект єдиної загальноєвропейсь-кої грошової сис-ми;

Пізній меркантилізм - мануфактурна сис-ма.

1234567891011121314151617
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою