Страхуваня транспортних засобів

План.

Вступ.

1.Об єкти страхування.

2.Страхування автомобілів за умов ремонту,парковки та зберігання у гаражах.

3.Страхування водних транспортних засобів.

4.Страхування вантажів.

Висновок.

Страхування транспортних засобів

Вступ

Засоби транспорту, як і домашнє майно страхуються добровільно. На страхування беруться автотранспортні засоби та водні маломірні судна, які підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

До автотранспортних засобів відносять: легкові, вантажні, вантажо-пасажирські мікроавтобуси, мотоцикли, моторолери, мотоколяски, мопеди, трактори та міні-трактори.

До водних транспортних засобів відносять різноманітні човни, яхти, катамарани і т.ін Як показує практика найбільш розвиненим країн світу, найпоширенішим видом майно вого страхування г страхування автотранспор тних засобів. У США, приміром, гта даний ви, страхування припадає близько 45% загальне го збору премій за майновим страхуванням. Це пояснюється, з одного боку, підтрімким зростанням чисельності власників автотранс портних засобів та високим рівнем небезш ки цього виду транспорту – з іншого. Статистичні дані свідчать, що число загиблих на млрд. пасажиро-кілометрів становить: для автотранспорту – 16 чоловік, для повітряного – 6,5, для залізничного – 1,2 чол.

Водночас із транспортним засобом можуть бути застраховані (за бажанням страхувальника) водій та пасажири, додаткове устаткування до транспортного засобу, вантаж, який на ньому перевозять.

1.У автострахуванні до об'єктів страхуван¬ня відносять:

– страхування "авто-каско";

– страхування громадянської відпові¬дальності;

– страхування від усіх видів ризиків;

– страхування автомобілів на час ремон¬ту, парковки та зберігання в гаражах;

– страхування експортно-імпортних ван¬тажів;

– страхування вантажів при перевезен¬нях внутрішнього сполучення;

– страхування від нещасних випадків під час ДТП.

Страхування від усіх видів ризиків пе¬редбачає найповніше страхове покриття. Воно забезпечує відшкодування збитків, спричине¬них втратою або пошкодженням застрахова¬ного транспортного засобу, фізичними травма¬ми людей та пошкодженням майна третьої сторони.

123
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою