Страхування в Україні

План

1.Поняття, форми та функції страхування

2.Види та галузі страхування

3.Проблеми страхування в Україні

4.Роль держави в функціонуванні інституту страхування

Висновки

1. Страхування – це сукупність особливих відносин по захисту майнових інтересів юридичних та фізичних осіб у разі настання певних, передбачених страховою угодою подій, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових платежів (страхових премій).

Страхування має важливе економічне і соціальне значення. Перехід до ринкової економіки об’єктивно руйнує монопольне державне страхування, яке було складовою частиною системи державних відшкодувань, спрямування цих засобів в найбільш перспективні і стабільні галузі економіки з метою їх примноження для максимального захисту інтересу страхових послуг та посилення страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб вирішальне значення має формування відповідних страхових фондів.

Є різні форми організації страхових фондів.

Перша з них полягає в тому, що страховий фонд створюється в рамках окремого господарства чи підприємства (самострахування). Це децентралізована форма організації страхового фонду, що створюється в межах однієї господарської одиниці за рахунок власних ресурсів і тільки для своїх потреб.

Другою можливою формою страхування є централізована форма. Такий фонд є єдиним для певного кола господарств, він створюється в централізованому порядку з централізованих ресурсів, а не на основі внесків відповідних господарств.

Ці дві форми організації страхового фонду децентралізована та суворо централізована, значно поступаються перед третьою формою. Суть її в тому, що при даній формі страховий фонд централізується в спеціальних страхових організаціях, але створюється він в децентралізованому порядку шляхом збору спеціальних внесків до цього фонду з відповідних господарств, підприємств, фізичних осіб. Така форма організації страхового фонду і є страхуванням в його найбільш поширеному плані.

Це визначення поширюється на всі види страхування.

Система страхування виконує ряд функцій, основою яких є відшкодування збитків від стихійного лиха і нещасних випадків, відновлення продуктивних сил суспільства, зміцнення матеріального благополуччя громадян. Існує відновлююча функція, з якою тісно пов’язана перехідна. Важливу роль відіграє і функція сприяння, подальшого розвитку будівництва, малого і великого бізнесу.

2. У зв’язку з розвитком страхового ринку всі види діяльності в умовах переходу до ринкової економіки поряд з традиційними галузями страхування – майновими, особистими і розвиваються нові галузі, які сприяють більш певному і комплексному задоволенню потреб громадян, суспільства в цілому у страхових послугах.

В залежності від предмету страхування можна виділити чотири галузі страхування: майнове, особисте, страхування відповідальності та перестрахування. Особисте страхування від нещасних випадків, медичне страхування.

До майнового страхування належать такі види: страхування наземного та водного транспорту, страхування нерухомості, страхування вантажів, страхування інших видів фінансових ризиків.

123
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою