Оцінка ринку страхування життя в Україні і визначення перспектив його розвитку

Вступ....................................................................................................................................................2

Розділ 1. Організаційно-правові засади страхування життя в Україні:

Страхування життя як економічна категорія...............................................

1.1.Зміст.............................4

1.2.Законодавче регулювання діяльності страховика....................................................................7

Розділ 2. Соціально-економічні аспекти страхування життя в Україні:

2.1. Оцінка кон’юнктури страхового ринку України....................................................................17

2.2. Роль страхування життя в соціальному розвитку держави...................................................24

Розділ 3. Основні напрямки розвитку ринку страхування життя:

3.1. Удосконалення державного нагляду та регулювання...........................................................30

3.2. Удосконалення системи законодавчого забезпечення страхових компаній.......................38

Висновки...........................................................................................................................................46

Список літератури............................................................................................................................49

Додатки

„…Життя – важка справа,

особливо перші сто років…”

/Уілсон Мізнер/

Вступ

Страхова галузь України, як і вся її економіка, зазнає нині безпрецедентних змін – політичних, юридичних, економічних, соціальних, технологічних. Важливого значення набуває вироблення стратегії розвитку страхових відносин між дійовими особами ринку – страховиками та страхувальниками. У перших – досягнення надійності та платоспроможності на час їх дії за рахунок розширення страхового поля та точного визначення страхових тарифів. У других – ріст довіри до страховиків. Страхування життя є необхідним атрибутом ринкової економіки.

Саме страхування життя в розвинених країнах світу є важливим інструментом соціального захисту населення і могутнім джерелом інвестування національних економік. У розвинутих країнах страховий бізнес забезпечує дієвий захист соціальних і майнових прав та інтересів громадян від ризиків, сприяє підтриманню соціальної стабільності суспільства та економічної безпеки держави; він є потужним засобом акумулювання коштів для інвестування в економіку. Тобто страхування на Заході є нормою життя. У нас ще на клієнтів страхових компаній позирають як на диваків.

Страхування життя в країнах з розвинутою економікою є надійним джерелом інвестиційних надходжень і займає від 30 до 40 % на ринку страхових послуг. Страхування життя в США та передових країнах Західної Європи має багаторічну історію. Наявність страхових полісів у населення є одним з чинників його добробуту і надає людям упевненості у завтрашньому дні. При цьому людина покладається виключно на власні сили для забезпечення свого майбутнього.

12345678910111213141516171819202122232425262728
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою