Теорія держави і права як наука

Зміст

Вступ…………………………………………………………. ст. 3-4

Розділ 1. Теорія держави і права в системі

суспільних та юридичних наук:…………………………. ст. 5-16

1.1.) Поняття теорії держави і права...………………… ст. 5-6

1.2. Функції теорії держави і права…………………….. ст. 7-10

1.3. Місце теорії держави і права в системі

суспільних наук…………………………………………….. ст. 11-14

1.4. Теорія держави і права в системі юридичних

наук……………………………………………………………. ст. 15-16

Розділ 2………………………………………………………. ст. 17-19

2.1. Предмет теорії держави і права……………………. ст. 17-19

Розділ 3. Поняття та склад методології юридичної

науки:…………………………………………………………. ст. 20-26

3.1. Поняття методології та її складові………………... ст. 20-21

3.2. Метод – основна категорія методології………….. ст. 22-23

3.3. Характеристика основних методів………………….ст. 24-26

Розділ 4………………………………………………………. ст. 27-28

4.1. Місце теорії держави і права серед інших

юридичних наук…………………………………………….. ст. 27-28

Висновки…………………………………………………….. ст. 29-30

Список використаної літератури………………………... ст. 31-32

Вступ

Проблеми виникнення, природи, сутності держави і права, їх функціонування ролі і значення в житті суспільства, державно-правової дійсності й тенденцій її розвитку, політико-правових процесів і їх відображення у свідомості людей відносяться до числа найскладніших і ключових. Теоретичне осмислення й усвідомлення цих проблем – необхідна умова наукового управління суспільними процесами. Саме життя висунуло теорію держави і права до числа фундаментальних наук.

123456789
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою