Контрольна робота з логіки

Контрольна робота з логіки

Практичні завдання

1.При допомозі колових схем покажіть відношення між поняттями: повітря, атмосфера, кисень.

2.Чи є демонстративним даний умовивід (міркування)?

1. А B

2. A .

3. B

3.Визначте табличним методом при яких значеннях змінних А і В вираз буде істинним?

(А V B)  A

4.Дайте приклад загально-заперечувального судження. Запишіть його в термінах логіки предикатів.

5.Побудуйте пряме доведення тези С, використовуючи такі аргументи:

А  B, B v C, A ٨ C

Відповіді на практичні завдання:

1.При допомозі колових схем покажіть відношення між поняттями: повітря, атмосфера, кисень.

На нашу думку відношення між запропонованими поняттями варто зобразити так:

де А – повітря,

В – атмосфера,

С – кисень.

Вид відношення між поняттями повітря і атмосфера – перехрещення, оскільки не всі атмосфери мають повітря (атмосфери зірок тощо), між поняттями атмосфера і кисень – також відношення перехрещення, оскільки не всі атмосфери містять кисень (атмосфера Сатурна тощо); між поняттями повітря і кисень – відношення підпорядкування, оскільки об’єм поняття кисень повністю включає в себе об’єм поняття повітря.

2.Чи є демонстративним даний умовивід (міркування)?

1. А B

2. A .

3. B

Демонстративним називається умовивід, у якому висновок з необхідністю витікає із засновків, тобто логічна послідовність в таких міркуваннях представляє собою логічний закон. У запропонованих засновках 1 і 2 висновок 3 слідує з необхідністю (згідно логічного зв’язку – імплікації). Отже, даний умовивід є демонстративним.

12
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою