Категорії з курсу Мікроекономіка

Аксіома порівнянності - споживач здатний серед пари наборів благ обрати привабливіший для себе.

Аксіома транзитивності - якщо набір благ x краще ніж у, а у- ніж z, то набір х кращий ніж z.

Антиблага (шкідливі товари) - товари, споживання яких хибне для здоров'я споживача.

Блага - товари, послуги й соціальні та економічні умови, які задовольняють потреби людини, або які людина змушена споживати чи використовувати.

Блага доповнення - блага які можуть споживатися в фіксованій пропорції один до одного.

Блага замінники (субститути) - які можуть бути замінені один на одне з постійним коефіцієнтом заміни.

Блага економічні, що є в обмеженій кількості.

Бухгалтерські витрати оцінюють фактичні витрати факторів виробництва у формі прямих платежів.

Бюджетна лінія - лінія, що поділяє простір наборів на допустимі та недопустимі з точки зору бюджету споживача.

Вибір - прийняття та реалізація рішень на підставі наявних ресурсів та уподобань споживача.

Гіпотеза про ненасиченість - людина завжди вибирає набір, що містить більше благ.

Гіпотеза щодо раціональності поведінки індивіда - поведінка людини завжди підпорядкована меті досягнення найкращого для неї життєвого стану з можливих.

Граничні витрати (Marginal cost - МС) - приріст витрат на одиницю збільшення виробництва.

Гранична ефективність ресурсу (Marginal Product - МР) - приріст випуску за умови збільшення використання ресурсу на одиницю.

Гранична корисність (Marginal Utility - MU) - приріст корисності за умови збільшення споживання блага на одиницю.

Гранична корисність доходу (MUb) - приріст корисності на одиницю збільшення доходу.

Гранична норма заміни (Marginal Rate of Substitution - MRS) величина жертви одного блага з боку споживача заради додаткової одиниці іншого блага при збереженні того самого рівня добробуту.

Гранична норма технологічної заміни (Marginal Rate of Technical Substitution - MRTS) - витрати одного ресурсу для компенсації зменшення на одиницю застосування іншого.

Граничний доход (Marginal Revenue - MR) - приріст доходу у разі збільшення виробництва на одиницю.

Граничні витрати (Marginal Cost - МС) - приріст витрат на одиницю зміни виробництва.

Дерево рішень - графічне зображення дій індивіда та їх наслідків.

Детермінований еквівалент (лотереї) - сума, отримання якої для людини еквівалентне участі в лотереї (ризикованій операції).

Джерело ризику - об'єкт або процес, який породжує невизначеність у прийнятті рішень.

1234
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою