Роль української мови у створенні іміджу української держави на міжнародній арені

План:

І.Вступ

ІІ.Загальна частина:

1.Мова і держава

2.Мова як суспільне явище

3.Значення мови для відновлення української державності в часи СРСР

4.Посилення ролі мови після виходу на міжнародну арену незалежної держави

ІІІ.Висновок

ІV.Список використаної літератури

І

Коли йдеться про такі поняття як мова,народ,культура то ми розуміємо, що всі вони пов’язані між собою.

Найхарактернішими рисами, притаманними людині, є сус¬пільна свідомість, суспільна трудова діяльність і мова. Жодна з цих рис не може існувати без двох інших. Особливо тісний зв'язок між мовою та суспільною свідомістю. Формами, в яких знаходять вираження всі витвори людської свідомості, є мовні знаки слова, словосполучення й речення. Початок формування мови збігасться зі становленням людського суспільства, коли в людей виникла потреба щось скачати одне одному.

Сучасні мови разом із народами носіями цих мов пройшли довгий, часом тернистий шлях у своєму розвиткові. У вченні про націю як історичну форму спільності людей мова вкупі з територією, економічним життям, культурою та особливостями психології виступає однією з найхарактрніших ознак, що входять у це поняття. (Хоч є факти, коли однією мовою розмовля¬ють різні нації, та це виняток, а не правило.) Мова виконує такі функції в людському суспільстві: спілкування, повідомлення і впливу.

ІІ.

2.Кому бракує незалежності, тому бракує всьо¬го.

А. де Кюстін.

Від державності мови • до державності нації.

1. Мова виражає єдність держави. В національ ній державі ототожнюються держава, нація і мова (М.Сігуан, У.Ф. Маккі).

2. Мова має величезне значення у житті бездер жавних народів. Держава Слова (М.Орест) протя¬гом декількох століть бездержавності забезпечува¬ла єдність українського народу, його історичну пам'ять і тверду віру у відновлення його політич¬ної держави.

3. Кожна держава постійно тримає в полі зору мовні проблеми суспільства. Наприклад, у Китаї від віків міністерство церемоніалу, яке керувало справами освіти і екзаменами на державні посади, опікувалось дотриманням правильної вимови знаків китайського письма.

4. Одним із найвищих виявів самоутвердження нації є державний статус її мови, який законодавчо

123
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою