Засоби та резерви підвищення ефективності уроків іноземної мови Для навчання спілкуванню на іноземній мові необхідно забезпечити мовну взаємодію його учасників: вчителя та учнів. Вчитель повинен бути не лише організатором, але і безпосереднім учасником м

Засоби та резерви підвищення

ефективності уроків іноземної мови

Для навчання спілкуванню на іноземній мові необхідно забезпечити мовну взаємодію його учасників: вчителя та учнів. Вчитель повинен бути не лише організатором, але і безпосереднім учасником мовної взаємодії з учнями. Для реалізації взаємодії з учнями необхідне виконання вчителем наступних професійних функцій: консультанта, координатора, ініціатора, лідера і рівноправного учасника спілкування.

Успішне виконання вказаних функцій при реалізації мовної взаємодії в її типових ситуаціях вимагає не лише індивідуальних якостей вчителя (товариськості, демократичності, доброзичливості і т.п.), але й високого рівня його професійної кваліфікації.

В плані реалізації практичних цілей навчання іноземній мові школярі повинні оволодіти основними видами мовної діяльності: говорінням, аудіюванням, читанням - як способами здійснення спілкування в межах, визначених програмою.

Спілкування здійснюється на основі інформації. Отже, один із важливих способів підвищення ефективності уроку - посилення його комунікативної і пізнавальної направленості.

Шлях до цієї мети - безпосереднє практичне користування мовою. Стараючись орієнтувати учнів при виконанні вправи не на проговорювання, а на говоріння, коли у того, хто говорить є визначене мовне завдання.

Дуже важливим фактором в цьому плані служить мобілізуючий початок уроку - мовна зарядка. Вона є одним із важливих засобів розвитку ініціативної мови учнів. На своїх уроках використовую різні види мовної зарядки:

1) розповідь вчителя або просто фразу-стимул;

2) розповідь (в грамзапису) з наступним обговоренням її;

3) бесіда про події в країні та за рубежем;

4) бесіда за картиною з нерозгорнутою ситуацією;

5) факти із конкретного життя класу, учнів.

Наприклад, розповідаю, як я провела літо в м.Адлері. Учні ставлять багато запитань. Їм цікаво, що вони помінялись ролями з учителем і мають право запитати про те, що їх цікавить. При цьому демонструю діапозитиви "Адлер курортний" та "Здравницы Сочи", показую фотографії. Або, наприклад, шестикласникам пропоную фразу-стимул: Ich liebe den Fruhling. Der Fruhling ist die beste Jahvesreif. Der Fruhling ist schoner als der Sommer.

Учні, використовуючи формули згоди чи незгоди, висловлюють свою точку зору, обгрунтовуючи її.

Z. B.:

I1: Ich bin mif Ihnen nichf einverstanden. Der Sommer ist schoner als der Fruhling. Das Wetter ist besser als im Fruhling. Wir gehen zum Fluβ, um zu sehwimmen und zu badon. Win gehen in den Wald, um Bearen ?? sammeln.

I2: Meiner Meinung nuch ist der Herbst die schonste Jahreszeif. Die Blatter an den Baumen sind rot, gelb, grun, braun. Man nennt den Herbst "der goldene Herbst". Obst und Gemuse sind reif. Auf dem Lande ist es besonders schon.

Під час мовної зарядки відпрацьовуються структури, які вивчаються на даному етапі або повторюються вже вивчені раніше.

Наприклад, на урок в V клас приношу гарну сумочку і прошу учнів відгадати, що в ній є. Відпрацьовується питальна форма дієслова. Цей прийом не надоїдає учням. Дуже захоплює школярів робота з малюнками із нерозгорнутими ситуаціями. Наприклад: на малюнку зображена дівчина, яка сидить на лавочці в парку. Ось як описують цю ситуацію учні 6 класу:

12
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою