Подання знань за допомогою моделі дошки оголошень

План теми

1.Модель дошки оголошень – blackboard model.

2.Джерело знань МДО – вузол зв’язку між даними нижчого рівня.

3.Висхідне та низхідне виведення.

Рекомендована література та методичні розробки:

Козакова Г.О., Остапенко К.Б., Удовенко С.І., Ямпольський А.С. “Інтелектуалізовано проблемно-орієнтовані засоби навчання”, КПІ, Навчальний посібник для студентів, 1996 р.

Контрольні питання:

1.Що таке “модель дошки оголошень”?

2.Наведіть галузь застосування моделі ДО.

3.В чому полягають особливості застосовування моделі ДО?

Критерії оцінювання знань:

(п’ятибальна система, тест, інше)

п’ятибальна система.

Модель дошки оголошень.

У продукційній системі в БЗ нагромаджуються однакові за формою правила, і тому, якщо припустити, що в одній і тій самій системі розв’язуються проблеми з кількох різних прикладних галузей, то в ній будуть змішані правила з різними властивостями, що належать до цих галузей, і це спричинює суттєве зниження ефективної обробки. Отже, оперуватися різноманітними проблемами в одній продукційній системі є небажаним. Але бувають такі випадки, коли одна проблема конструюється з кількох окремих проблем із різними властивостями. До того ж ці проблеми не обов’язково є роз’єднаними і такими, що зберігають незалежність. Наприклад, роз’єднати окремі проблеми неможливо при наявності між ними такого слабкого зв’язку, коли результатом розв’язання однієї часткової проблеми ініціюється початком розв’язання наступної.

Однією з подібних проблем є розпізнавання мови. З цією метою була створена система HEARSAY – ІІ (11), в якій використовується модель дошки оголошення (або плоскої дошки – blackboard model). У моделі дошки оголошень (МДО) для кожної окремої проблеми, які у сукупності становлять єдине ціле, є відповідно множина знань, що через загальну робочу пам’ять (яка і дістала власне назву дошки оголошень) керується таким чином, що усі знання використовують узгоджено як одне ціле.

Таке відокремлення множини знань дістало назву “джерело знань” (ДЗ), кожне з яких самостійно будується як продукційна система.

Уся робоча пам’ять розподіляється на рівні, наприклад, рівень складів і рівень слів, причому дані зберігаються у формі “об’єкт – атрибут - значення”. Кожне ДЗ визначається як сукупність правил, що виконують спеціальні функції між рівнями робочої пам’яті. Наприклад, виведення між рівнем окремих складів і рівнем слів. Таким чином, можна побудувати систему, яка робить виведення шляхом запуску цих ДЗ відповідно до ситуації, причому робоча пам’ять в системі виношуватиме роль дошки оголошень (ДО), яка спільно використовується джерелами знань (рис.2.13) і водночас являтиме собою засіб для добування інформації.

1
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою