Електронний документообіг

Електронний документообіг

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Основні поняття про систему електронного документообігу (СЕД)

§1 Призначення СЕД

§2 Особливості СЕД

2.1 Особливості збереження документів

2.2 Особливості маршрутизації документів

2.3 Розмежування доступу

2.4 Відстеження версій і підверсій документів

2.5 Анотування документів

§3 Переваги використання СЕД

§4 Очікувальні результати впровадження

Розділ 2. Особливості загальної організації діловодства в установі

§1 Реєстрація вхідних та внутрішніх документів

§2 Розроблення та надсилання вихідної кореспонденції

Розділ 3. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі БДД «Документ» Броварської міської адміністрації

§1 Автоматизація діловодних процесів

§2 Приймання та електронна реєстрація документів

§3 Реєстраційно-контрольні картки

§4 Організація контролю за виконанням документів

§5 Програмне забезпечення електронного документообігу в установі

Висновки

Список використаних матеріалів

Додаток 1

123456789101112
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою