Риторика середніх віків та відродження у слов’ян

ПЛАН

Вступ

1. Стан риторики в середні віки у слов’ян

2. Іларіон – талановитий слов’янський оратор середньовіччя

3. К.Туровський – талановитий оратор Київської Русі

4. Подальший розвиток риторики середніх віків у слов'ян

Використана література

Вступ

Християнська релігія, церква не схвалювали зовнішніх прийомів і вимагали від проповідників і слухачів стриманості. Крім проповідей, розвиваються й інші види духовного красномовства: похвальні промови, промови на освячення храмів.

У період середньовіччя у царині риторики панували догматизм і схоластика. Феодальний лад базувався на зовнішній силі, на зви¬чаї, що на практиці втілювався у чітко визначені, незмінні форму¬ли.

1. Стан риторики в середні віки у слов’ян

Авторитет католицизму негативно позначився на розвиткові ри¬торики. У тих умовах вона не могла володіти творчою силою справ¬жнього мистецтва, а оратору не знаходилося місця у державному житті. Політичного красномовства тоді майже не існувало, а риторсь¬ке мистецтво розвивалося здебільшого на церковних кафедрах, в університетах.

Занепад і відродження риторики не могли не позначитися на розвитку людини і суспільства. Реабілітація цього предмета в сис¬темі освіти почалася наприкінці середньовіччя. Риториці відводилося почесне місце у прагненні людини оволодіти світом через ан¬тичний логос — єдність і гармонію думки та слова.

Першою серйозною спробою опису історії слов'янської рито¬рики є праця В. Аннушкіна «Перша російська «Риторика» (М., 1989), в якій аналізується риторика «Сказання про сім вільних муд¬ростей», «Риторика» (1629). Тут міститься багатий і глибокий мате¬ріал з історії слов'янської риторичної науки.

Після хрещення Русі активно створюються пам'ятки писем¬ності, розвивається мистецтво, архітектура, література, культура слов'ян, зокрема й риторична. Перлина слов'янської літератури «Слово о полку Ігоревім» донесла до наших днів «золоте слово» Свя¬тослава, що є взірцем високої риторичної культури того часу.

Найвідомішими ораторами Київської Русі були Іларіон та Ки¬рило Туровський.

2. Іларіон – талановитий слов’янський

оратор середньовіччя

Іларіон (XI ст.) — перший Київський митрополит, давньорусь¬кий письменник, талановитий оратор. Найвідомішою його пропо¬віддю є «Слово про закон і благодать», де з патріотичних позицій оцінено діяльність давньоруських князів і визначну роль Київської Русі.

Іларіон гаряче виступає проти зазіхань Візантії на Київську Русь, красномовно і переконливо доводить містичність вчення про месіанську роль будь-якого народу, обстоює самостійність Русі. Дос¬лідники риторичної спадщини Іларіона відзначали такі особливості «Слова», як яскрава образність, емоційність, надзвичайна ме¬лодійність.

1
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою