Риторика як наука

План:

1.Вступ

2.Досягнення красномовства

3.Що таке риторика

4.Античне красномовство

5.Красномовство слов’ян

6.Висновок

ВСТУП.

Історія ораторського мистецтва береже чудові зразки і прийоми красномовства, багатющі революційні традиції усної політичної пропаганди й агітації.

Кожна епоха характерна своїм стилем і методом у красномовстві, не говорячи вже про розходження їх політичних спрямованостей. Але протягом ряду епох, особливо в періоди революційних потрясінь і прогресивного розвитку різних країн, в ораторському мистецтві, як і в інших сферах людської культури, формувалися деякі основні принципи, що мають визначену соціальну цінність і зараз.

Досягнення красномовства

Красномовство — це мистецтво говорити так, щоб ті, до кого ми звертаємося, слухали не лише без труднощів, але із задоволен¬ням, і щоб захоплені метою й підбурені самолюбством, вони захо¬тіли глибше у неї проникнути.

Красномовство — це дар, який дозволяє нам оволодіти розу¬мом і серцем співрозмовника, здатність тлумачити чи навіяти йому все, що нам потрібно.

Завдяки красномовству нас може полонити людина, на яку ми звичайно не звертаємо уваги. Розум не лише одухотворює тіло, але певною мірою оновлює його; почуття й думки, які змінюють одне одного, оживляють обличчя и надають йому то одного, то іншого виразу; розумна промова надовго приковує увагу до однієї й тієї самої людини.

Зброя красномовства вимагає мудрості й чесності. Красномов¬ство має однаково як свої небезпеки, так і користь: все залежить від використання; воно може бути й щитом невинності, й мечем мужності, й кинджалом зломовності.

Одне слово, сказане від щирого серця, діє на наш розум силь¬ніше усіляких найважливіших доказів і переконливіше усіляких роз-мірковувань, а особливо, коли воно сказане саме тоді, коли тре¬ба...

Ні, нічим не можна принести більшої шкоди, ніж повідомля¬ючи брехню. Саме так, якщо ті люди, в яких державна діяльність полягає у промовах, не казатимуть правду, тоді хіба можна надійно керувати державою?

Оратор повинен розв'язува¬ти справи великої важливості і завжди прагнути перемоги.

Оратором є лише той, хто в змозі говорити з кожного питан¬ня гарно, вишукано і переконливо, відповідно до важливості пред¬метів, на користь часові і для задоволення слухачів.

Найбільша цінність оратора — не тільки сказати те, що по¬трібно, але і не сказати того, чого не треба.

1234
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою