Лісовий комплекс світу

1. Загальна характеристика лісового комплексу.................................. 2

2. Світова торгівля товарами лісового комплексу і її структура....... 4

2.1 Структура світової торгівлі товарами лісового

комплексу............................................................................................ 4

3. Об'єми світової торгівлі товарами лісового комплексу. ................ 6

4. Географічна структура торгівлі......................................................... 8

4.1 По імпорту і експорту. ................................................ 8

4.2 По видах продукції . .................................................... 9

4.3 По географічних ринках. ........................................... 11

5. Характеристика цін на світовому лісовому ринку........................ 14

Висновки. .............................................................................................. 16

Література. ............................................................................................ 18

Вступ

Лісова промисловість є однією з найбільш цікавих для вивчення в зв'язку з своєю складністю, різносторонністю, поширеністю по всьому світу і необхідності її продуктів для економіки будь-яких країн.

У своїй роботі я поставила за мету розглянути лісовий комплекс в різних аспектах, роблячи упор на особливості ціноутворення і впливи цін на розвиток промисловості. Розгляд ми почнемо із загальної характеристики лісового комплексу і аспектів впливу лісових ресурсів на можливості промисловості. Далі ми коротко розглянемо технологічні особливості виробництва, асортимент продукції лісопереробноі продукції, об'єми світової торгівлі. Також приділимо уваги і географічній структурі: основним імпортерам і експортерам, виробництву окремих видів продукції по регіонах і розподілі на північноамериканський, тихоокеанський і європейський ринки.

Крім характеристики цін на продукцію лісового комплексу, ми розглянемо конкретні дані, що дозволяють скласти більш повне уявлення про світовий ринок лісу на основі північноамериканського регіонального лісового ринку.

1. Загальна характеристика лісового комплексу

Продукція лісового комплексу, обсяг її виробництва, кон'юнктура даного ринку, ціни і інші показники безпосередньо пов'язані з положенням світових лісових масивів на конкретний момент часу, екологічною обстановкою і, відповідно, світовою і державною політикою конкретних країн з питання управління лісами.

Економічні, політичні, демографічні і соціальні тенденції задають напрямки управління лісами і впливають на формулювання національної політики з цього питання і формування відповідних установ. Основний вплив на площу лісів і їх кількість надають демографічні зміни (зростання) і урбанізація населення, потреби в продукції лісової промисловості, а також здатність лісів виконувати важливі екологічні функції. Політичні тенденції, що впливають на лісовий сектор - це децентралізація, приватизація, лібералізація торгівлі і глобалізація світової економіки (1).

12345
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою