Агрохімія система застосування добрив

З В І Т

про виробничу практику

Зміст

ВСТУП.................................……..………3

1 Мета, завдання практики .............……………………………………............. 5

2 Загальні відомості про господарство..........…………………………………. 6

3 Грунтово-кліматичні умови господарства ……………………………......... 12

3.1 Кліматичні умови...............……………….……….... 12

3,2 Рельєф та грунтові води………………14

3,3 Грунти господарства…………………..15

4Заходи по захисту грунтів від деградації, ерозії, наслідків аварії на

ЧАЕС........................... 18

5 Агрохімічна служба, агрохімічне забезпечення і обслуговування...................……………………………………………............... 20

6 Технологія зберігання та внесення добрив.....………………………………...... 23

7Система удобрення культур в сівозмінах та

8розрахунок балансу гумусу та елементів живлення .......………………………………………………………………….... 26

8. Технологія вирощування озимої

пшениці, технологічна карта ..............………………………………................ 30

9 Умови альтернативного ведення землеробства..……………………………..... 35

10 Науково-дослідна робота................…………………………………….......... 36

11 Охорона праці..........................………………………………………….......... 38

ВИСНОВКИ...........................…………………………………….….................... 39

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ..........………………………………….......................... 40

ВСТУП

Одним з головних напрямків розвитку сільськогосподарського виробництва є хімізація, наукове забезпечення якої призвана здійснювати агрохімічна наука.

12345678910111213
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою