організації оплати праці в сільському господарстві

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………...2

І. Теоретичні основи організації оплати праці в сільському господарстві ……. ……………………………………….4

1.1.Нормативно-правові основи організації оплати праці на підприємствах України ……………………………………………….4

1.2.Формування умов та розмірів заробітної плати в сільському господарстві …………………………………………………………..7

1.3.Характеристика продуктивності праці та фактори впливу на неї ..9

ІІ. Організація оплати праці на ТОВ «Веселка» ………..12

2.1.Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства12

2.2.Організація праці на збиранні зернових культур ……………….16

2.3.Визначення відрадних розцінок та додаткової оплати …………..20

Висновок ……………………………………………………………….27

Список використаної літератури …………………………………….29

Додатки ………………………………………………………………...31

Вступ

На даному етапі розвитку економіки, в зв’язку з переходом підприємств на повний господарський розрахунок та самофінансування, вся система праці також перебудувалась.

В цих умовах зусилля трудових колективів направлене на всебічне збільшення прибутку підприємства, прискорення темпів росту продуктивності праці, введення нових та ефективне використання наявних потужностей, на збільшення випуску та покращення якості продукції при одночасному зниженні матеріальних та трудових витрат.

До найбільш важливих відноситься показник раціонального використання робочої сили. Сьогодні є дуже великі резерви зниження трудоємкості завдяки досягненням науки та техніки, покращенню використання робочого часу в результаті поліпшення організації праці та виробництва.

Збирання врожаю – найвідповідальніший період у господарсько-фінансовому житті будь-якого сільськогосподарського підприємства. Від того, наскільки організовано будуть проведені жнива, залежить кінцевий результат господарювання та ефективність господарської діяльності для кожного сільськогосподарського підприємства. У вирішенні цього питання важливу роль відіграє організація та оплата праці працівників, зайнятих на збиральних роботах, встановлення ефективних мотиваційних стимулів до високопродуктивної праці.

Враховуючи особливо важливе значення збирання врожаю зернових культур у стислі строки і без зайвих втрат, з метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників сільськогосподарського виробництва у кінцевих результатах, умови оплати праці на збиранні зернових культур на підприємствах усіх організаційно-правових форм власності повинні визначатися з урахуванням фактичних умов та способів збирання, характеру хлібостою, наявної спеціальної зернозбиральної техніки тощо.

Базою для розрахунку оплати праці на збиранні врожаю є норми і положення щодо оплати праці, визначені в колективному договорі кожного підприємства.

1234567891011
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою