СУТЬ_АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛИКСА

План

1.Суть АПК.

2.Агропромисловий цикл.

3.Потреби населення.

4.Зернопромисловий комплекс.

5.Бурякоцукровий комплекс.

6.Плодоовочевоконсервний комплекс.

7.Виноградарсько-виноробний комплекс.

8.Олійножировий комплекс.

9.Льонопромисловий комплекс.

10.Ефіроолійний комплекс.

11.Тваринницько-промислові комплекси.

12.Молокопромисловий комплекс.

13.Птахопромисловий комплекс.

14.Територіальна організація АПК.

15.Агропромислові зони.

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Агропромисловий комплекс (АПК) — це сукупність взаємопов'язаних галузей породного господарства, об'єдна¬них своєрідною цільовою функцією (забезпечення населен¬ня продуктами харчування і предметами народного спо-живання сільськогосподарського походження), що розвива¬ються відповідно до конкретних природно- і суспільно-географічних особливостей території.

АПК як складна система має три головні аспекти: ком¬понентний, територіальний і організаційний. Компонентний аспект структури АПК полягає у наявності і зв'язаності окремих галузей, функціональних сфер (блоків) галузей і агропромислових циклів (ланцюгів).

До складу АПК входить понад 100 галузей і підгалузeй народного господарства, та ще багато галузей частково або повністю з ними пов'язані.

Галузі, що входять до складу АПК, можна згрупувати в окремі функціональні сфери (блоки):

а) виробництво сільськогосподарської продукції (рослин¬ництво, тваринництво);

б) промислова переробка сільськогосподарської продукції (харчосмакова, м'ясна, молочна, мукомельно-круп'яна про¬мисловість, легка промисловість по переробці сільськогоспо¬дарської сировини);

1234567891011
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою