Збережи те, що любиш

Неконтрольоване зростання населення Землі, кількість якого вже пе- ревищила межу, дедалі більше забруднення атмосфери, гідросфера та літо- сфери, накопичення величезних об’ємів відходів людської діяльності при одночасному виснаженні майже всіх видів природних ресурсів призвели до розвитку глобальної екологічної кризи. Біосфера вже не може самоочищу- ватись, вона дедалі активніше деградує. Людство повинно змінити своє ставлення до природи.

Чим більше ставатиме численність людства, тим більше буде забруднюватись довкілля. Вчені прогнозують на 2100р., що населення зем -

лі становитиме 9-13 млрд. чоловік, а для такої кількості людей природніх ресурсів і можливостей біосфери для підтримки життя буде абсолютно неможливо.

Повітряна оболонка Землі, її атмосфера є однією з найголовніших умов життя. Без їжі людина може прожити місяць, без води – тиждень, а без повітря не може прожити і двох хвилин. Атмосфера має величезне екологічне значення. Вона захищає все живе від згубного ультрафіолетового сонячного проміння, від падаючих метеаритів, регулює сезонні й добові коливання температури, є носієм тепла й вологи. На даний час атмосфера забруднюється смогом, кислотними дощами та тютюновим димом, страждає від дір в ній і парникового ефекту. Основним й найбільш дійовими методами боротьби з забрудненням атмосфери є економічні. В багатьох країнах діє продумана система заохочувальних і заборонних заходів, які допомагають уникнути забруднень.

Гідросфера теж потерпає від забруднень промисловими токсичними відходами, тому її потрібно оберігати.

Всі природні водойми мають здатність до самоочищення. Самоочищення води – це нейтралізація стічних вод, випадання в осадок твердих забруднювачів, хімічні, біохімічні та інші природні процеси, що призводять до видалення з водойми забруднювачів й повернення води до її первісного стану. Проте здатність водойми до самоочищення має свої межі. Сьогодні у водойми стало надходити так багато стічних вод, а самі ці води настільки забруднені різними токсичними для мешканців водойм забруднювачами, що багато з водойм почали деградувати. Тому людство повинне вдатись до спеціальних заходів для очищення забруднених вод. До заходів, що мають забезпечити нормальний стан водних об’єктів, можна віднести :

нормування якості води ;

скорочення обсягів скидів забруднень у водойми шляхом вдос-коналення технологічних процесів;

очищення стічних вод.

Очищення стічних вод – це руйнування або видалення з них забруднювачів і знищення в них хвороботворних мікроб. Є два основні методи для очи-щення :

в штучних умовах ;

в природних умовах.

Забруднені стічні води послідовно піддають механічному, хімічному і біо-логічному очищенню.

Механічне очищення полягає у видаленні із стічних вод нерозчинних речовин і жирів та смол.

Хімічне очищення проводиться після механічного. В забруднену воду додають спеціальні речовини, що вступають в реакцію із забруднювачами і перетворюються в нешкідливі сполуки.

Біологічне очищення полягає у додаванні встічні води численні мікроорганізми, що харчуються забруднювачами.

Грунти теж потребують охорони. Найкращі покриви - чорноземи. Грунти мають величезне значення не лише тому, що є головним джерелом отримання харчових продуктів. Вони відіграють активну роль в очищенні природних і стічних вод, які крізь них фільтруються. Грунт – це універсальний біологічний фільтр і нейтралізатор багатьох видів антогенних забруднень.

1
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою