Діагностика трансформаторного обладнання

Пояснювальна записка до наукової роботи: 22 сторінки, 2 рисунки, 2 таблиці.

Об’єктом дослідження є існуючі технічні та методологічні аспекти діагностики та визначення технічного стану трансформаторного електрообладнання, здебільшого силових трансформаторів. Розглянуто методи, які вже використовуються досить давно, а також нові, нещодавно включені у відповідні нормативні документи, наприклад, тепловізійний контроль та хроматографічний аналіз розчинених у трансформаторному маслі газів. Подано короткий порівняльний аналіз розглянутих засобів й методів діагностики, визначено позитивні якості й недоліки кожного. Наведено приклади реального практичного застосування.

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ТРАНСФОРМАТОР, ДІАГНОСТИКА, ТЕХНІЧНИЙ СТАН, НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ, ТРАНСФОРМАТОРНЕ МАСЛО, ТЕПЛОВІЗІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

ЗМІСТ

1 Загальні аспекти та принципи діагностики електрообладнання… 4

2 Засоби проведення діагностики трансформаторного обладнання7

2.1Хроматографічний аналіз розчинених газів у маслі (ХАРГ)7

2.2Застосування оптичної каламутності масла для оцінки ста-ну високовольтних герметичних вводів трансформатора...

9

2.3Оцінка стану паперової їзоляції обмоток по наявності фуранових сполучень у маслі…………………………….

10

2.4Оцінка ступеня старіння ізоляції обмоток силових транс-форматорів по вимірюванню ступеня полімерізації……..

12

2.5Оцінювання розвитку іонізаційних процесів в ізоляції силових трансформаторів методом вимірювання частко-вих розрядів…………………………………………………

15

2.6Діагностика дефектів енергообладнання за допомогою ультразвукових локаторів………………………………….

17

2.7Тепловізійний контроль трансформаторного обладнання18

3 Висновки…………………………………………………………..19

Перелік використаної літератури………………………………….20

Додаток А…………………………………………………………...21

Додаток В…………………………………………………………...22

1 ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ

123456789
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою