Стан, проблеми та перспективи розвитку туристичної індустрії

ПЛАН

Вступ

1. Сучасний стан туристичної індустрії в Україні

2. Проблеми туристичної індустрії

3. Перспективи туристичної індустрії

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

За роки незалежності в Україні досягнуто певних успіхів у розвитку індустрії туризму. Вітчизняна туристська сфера стає невід’ємною складовою світового туристського ринку. У 1997 р. у Стамбулі на ХІІ Генеральній Асамблеї Всесвітньої туристської організації (ВТО) Україну було прийнято дійсним членом цієї впливової міжнародної міжурядової організації, що об’єднує 138 країн світу. Свідченням високого авторитету України у світовій туристській спільності стало обрання її до складу Виконавчої Ради ВТО.

Стрімка інтеграція у світове туристське співтовариство пояснюється вигідним географічним положенням України. Вона знаходиться у центрі Європи, на перехресті як транзитного, так і кінцевого руху мільйонів людей (8 млн. у 2004 році) зі сходу на захід (“Шовковий шлях”), з півночі на південь (“З варяг у греки”).

Українська держава визначила туристську діяльність однією з пріоритетних галузей національної економіки і культури. Це закріплено в Законі України “Про туризм” (1995 р.).

Очевидно, що в умова розвитку нашої держави туризм має бути дієвим засобом формування ринкового механізму господарювання, надходження значних коштів до бюджету, однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, залучення широких верств населення до вивчення історико-культурної спадщини тощо.

1. Сучасний стан туристичної індустрії в Україні

В період становлення ринкових відносин в Україні туризм як одна з найбільш перспективних та динамічних галузей світового господарства отримав усі умови для інтенсивного розвитку. Об’єктивним підґрунтям стало, з одного боку, відкриття тривалий час закритих державних кордонів, а з іншого - її величезний туристичний потенціал, що містить у собі неповторний комплекс історико-культурних та архітектурних пам’яток, об’єктів, рекреаційного призначення, природнокліматичних ресурсів. Загальна площа цінних з туристично-рекреаційної точки зору природних ландшафтів України становить 9,4 млн. га або 15,5 % її території. Їх одночасна ємність з урахуванням необхідності забезпечення вимог охорони навколишнього середовища та припустимих навантажень перевищує 48 млн. чол.

Історично склалося так, що організацією туризму в Україні одночасно займається цілий ряд державних установ. За радянських часів ними були Українська рада професійних союзів, в складі якої діяла Республіканська рада з туризму, пізніше перейменована в Українську республіканську раду з туризму та екскурсій, Державний комітет СРСР з іноземного туризму, Бюро міжнародного молодіжного туризму “Супутник”, міністерство освіти, культури, оборони та ін., що мали підвідомчі туристичні заклади.

Упродовж останнього часу Україну відвідує понад 12 млн. іноземців, з них близько 5 млн. – туристи. За схемою розрахунків, рекомендованою ВТО, іноземні відвідувачі впродовж свого перебування в Україні в 2004 р. залишили в нас понад 2 млрд. дол. США.

В свою чергу громадяни України щорічно здійснюють понад 14 млн. закордонних поїздок, у тому числі близько 9 млн. – туристичних.

123
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою