Фольклорні джерела роману «Вершники»

I. Романтик Ю. Яновський та його роман у новелах «Вершники». (Роман «Вершники» оригінальний як багатством змісту, так і досконалістю худож¬ньої форми, а ще і своєю символікою: символічні і назва роману, і назви но¬вел, і зображувані події, образи.)

II. Художня своєрідність роману «Вершники».

1. Багатство змісту і досконалість художньої форми твору. («Вершники» — роман у новелах, у яких автор в стилі народного епосу розповідає про складні і буремні роки періоду громадянської війни. Кожна з новел має і народнопоетичні символи, і розмаїття планів зображення.)

2. Мова роману. (Мова твору глибоко емоційна, насичена метафорами, по¬рівняннями, відзначається образністю у стилі народнопісенної творчос¬ті нашого народу. В романі багато звертань і до буремного 19-го року, і до героїв; багато народних епітетів — сини-красені, богатирі, Половчиха, яка символізує вірність, порівнюється з Ярославною; мова лаконічна, що свідчить про високу духовну велич героїв.)

3. Жанри народної творчості і роман Ю. Яновського «Вершники». (Події в романі Ю. Яновський подає в героїчному, піднесеному плані. Це єднає роман із такими жанрами народної творчості, як українські народні думи, героїчні поеми, народні плачі. Новела «Подвійне коло» нагадує народ¬ні думи, «Лист у вічність» — баладу про подвиг безіменного листоноші, а «Шлях армій» — легенду про залізну троянду. Дуже багато творів цих жанрів в усній народній творчості.)

4. Символіка роману. (Роман Ю. Яновського насичений і символами: сим¬волічні і образи, і назва роману і новел, і зображувані події.)

III. Значення роману. (Роман «Вершники» — це болючі, але правдиві сторінки нашої історії.)

?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою