Тема громадянської війни в романі Ю. Яновського «Вершники»

I. «Вершники» Ю. Яновського — роман про громадянську війну на Україні. (Ю. Яновського справедливо називають новатором в українській літературі XX століття. Він — один із представників неоромантичної течії, мабуть, тому роман в новелах «Вершники» найменший за обсягом і найзмістовніший за тематикою роман про громадянську війну на Україні.)

II. Жахливі сторінки історії України на сторінках роману «Вершники».

1. Своєрідність і оригінальність роману. («Вершники» — роман у новелах, кожна з яких є розповіддю про громадянську війну, про ті політичні сили, які були в ті буремні роки. Те, що новели не пов'язані одним сю¬жетом, дало змогу авторові сказати все, що було на серці і не відійти від історичної правди. Сказати те, що не міг сказати вголос.)

2. Роман «Вершники» — це болючі роздуми митця про непростий час нашої історії. (У своєму творі Ю. Яновський показує трагедію українського на¬роду 20-х років XX століття, яка полягала в зміні родинних і народних цінностей заради якихось нових, невідомих, трагедію братовбивчої війни. Ця війна, наголошує автор, пройшла не лише територією України, а й по людських долях.)

3. Політичні настрої у 20-ті роки XX століття — на сторінках роману «Вершники». (Роман «Вершники», відображаючи події громадянської війни в Україні, розкриває політичні платформи різних партій та їх ставлення до описуваних подій. Народ мусив орієнтуватися у політичних концепціях денікінців, петлюрівців, махновців, більшовиків. Це було непросто!) НІ. Роман «Вершники» Ю. Яновського та його антивоєнна спрямованість. (Май¬стерність і оригінальність роману «Вершники» в тому, що Ю. Яновський у страшні роки репресій і голодомору зумів написати його так, що одні читали буква в букву, а інші — між рядками. Бо хіба «революційні ідеали» переважи¬ли терор і голод, епідемії, зруйновану промисловість і сільське господарство, що загальмувало розвиток нашої держави на десятиріччя, втрату загально¬людських моральних принципів? У своєму щоденнику Ю. Яновський запи¬сав: «...І думав я не тільки те, що писав у книжках». Тож читайте «Вершни¬ки» і між рядками, якщо хочете зрозуміти Ю. Яновського.)

?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою